Sävelsiivet on Lapuan Vanhan Paukun Kulttuurikeskuksessa vuodesta 2004 toiminut musiikkiterapiayritys. Yrityksessämme työskentelee kaksi Sibelius-Akatemian laaja-alaisen musiikkiterapiakoulutuksen suorittanutta terapeuttia, jotka toimivat kuntoutuspalveluntuottajina pääasiassa vaikeavammaisten lääkinnällisessä kuntoutuksessa. Meiltä voi saada myös kuntoutuspsykoterapiana nuorten musiikkiterapiaa.

 

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia toteutetaan lyhyt- tai pitkäkestoisena prosessina. Terapiaan tullaan yleensä lähetteellä; maksajana voi toimia Kela, sairaanhoitopiiri, terveyskeskus, perheneuvola, sosiaalitoimi tai vakuutusyhtiö. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena  hoitomuotona.

Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille, eikä vaadi musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Käytämme terapiatyössä musiikkiterapian erilaisia menetelmiä; musiikin kuuntelua, soittamista, laulamista, improvisointia tai säveltämistä, kuvionuottisoittoa ja keskustelua, mutta myös poikkitaiteellisia menetelmiä, kuten musiikkiin yhdistettyä liikkumista, kuvallista työskentelyä ja valokuvausta. Terapiassa on mahdollista saada myös fysioakustista hoitoa.

Suomen musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta löytyy lisätietoa musiikkiterapiasta.

Copyright © 2017 Sävelsiivet