Sävelsiivet Musiikkiterapia

Sävelsiivet on Lapualla vuodesta 2004 toiminut musiikkiterapiayritys. Yritys toimii KELAn vaativan
lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana. Kela korvaa musiikkiterapiaa alle 65-vuotiaille vaativana
lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä 16-25-vuotiaille nuorten kuntoutuspsykoterapiana. Tällä hetkellä
voimassa olevien sopimusten mukaan yrityksellä on oikeus antaa musiikkiterapiaa sekä yksilö- että
ryhmäterapiana.
Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa yrityksellä on voimassa oleva sopimus palveluntuottamisesta

Katri Karhunen, Sävelsiivet yrityksen musiikkiterapeutti

  • Laaja-alainen musiikkiterapeutti, Sibelius-Akatemia 2002
  • Lasten- ja nuorten parissa kasvatus- ja opetustyössä 1986-2007
  • Musiikkiterapiatyössä KELAn palveluntuottajana 2004-
  • Neuropsykiatrinen valmentaja, Etelä-Pohjanmaan Opisto 2019

Musiikkiterapia on kuntoutus- ja hoitomuoto, jossa musiikin eri elementtejä käytetään vuorovaikutuksen
keskeisenä välineenä yksilöllisesti asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapialla voidaan
saavuttaa myönteisiä tuloksia sekä fyysisten että psyykkisten oireiden ja sairauksien hoidossa. 
Musiikkiterapia toteutetaan lyhyt- tai pitkäkestoisena prosessina. Terapiaan tullaan yleensä lähetteellä;
maksajana voi toimia mm. KELA, sairaanhoitopiiri, terveyskeskus, perheneuvola, sosiaalitoimi tai
vakuutusyhtiö. Terapiaan voi tulla myös itse maksaen. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon
osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona.


Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille, eikä vaadi musiikillisia taitoja tai musikaalisuutta. Terapiatyössä
käytetään menetelminä musiikin kuuntelua, soittamista, laulamista, improvisointia, säveltämistä, mutta
myös poikkitaiteellisia menetelmiä, kuten musiikkiin yhdistettyä liikkumista, tanssia, kuvallista työskentelyä
ja valokuvausta. Muita käytettyjä menetelmiä ovat keskustelu ja leikki. Terapiassa on mahdollista saada
myös fysioakustista hoitoa.

Yhteystiedot:
Musiikkiterapia Sävelsiivet
Puistotie 2, 2krs.
62100 Lapua

puh. 0400 775197
karhunen@savelsiivet.fi

Y-tunnus 1774941-3